logo

Сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды. Кандрат Крапіва сочинения

Сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды Rating: 9,8/10 1620 reviews

Маштабнасць Сатырычных Вобразау Гарлахвацкага И Зёлкина Сачыненне

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Экспериментальный контроль осуществляется: специалистами, общественностью, самоконтроль подчеркнуть. Яны ваявалi з белапалякамi у партызанскiм атрадзе, ахвяравалi жыццем у iмя пабудовы сацыялiзму. Але ёсць і такія персанажы, якіх нельга аднесці ні да першых, ні да другіх. » Гарлахвацкі лоўка прыстасоўваецца да грамадска-палітычных абставін часу, прымушае іх працаваць на сябе. Тэматыка i сацыяльная праблематыка яго баек, iх мастацкiя асаблiвасцi Байкi у белар. Наша захапленне сяброўствам Яраша і Шыковіча, герояў рамана «Сэрца на далоні», нельга лепш выказаць, як праз усведамленне Зосі: «Заўсёды хораша ад іх вось такой дружбы». Узрушаны высвятленнем адносін з жонкай, Яраш не можа заснуць.


Next

Кандрат Крапіва. Матэрыялы аб жыцці і дзейнасці

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Зразумела, п'еса «Хто смяецца апошнім» — твор камедыйнага жанру, дзе гіпербала— перабольшанне — з'яўляецца частым прыёмам. Чарнавуса Гарлахвацкі падбадзёрвае, заклікае не маўчаць: «Не, так нікуды не варта. Кароткі змест: Акт першы Дзеянне адбываецца ў калідоры -- вестыбюлі ўстановы ' Цёця Каця і Нічыпар гавораць пра новага дырэктара інстытута. I ні адзін з іх не можа быць высветленым без хоць бы агульнага погляду на стан нашай драматургіі таго часу. Разработано по программам министерства образования студентами педагогических вузов города Москвы. Федякина, председатель творческой лаборатории 1 категория О. Планируется, управляется и контролируется самим человеком; 4.


Next

Кандрат Крапіва. Матэрыялы аб жыцці і дзейнасці

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Каковы же эти источники знаний, и где их искать? Некаторыя знаёмыя не пазнаюць мяне, на другі бок вуліцы пераходзяць, калі сустрэнуцца», -- узята пісьменнікам з рэчаіснасці 30-х гадоў. Што нi гаварыць, а ён у яго быу трывалы. Зёлкін без ніякіх падстаў, нават не чытаўшы яе, называе навуковую працу Чарнавуса шкодніцкай. Пра тое, што справа можа павярнуцца такім чынам, сведчыць іншая сцэна ў творы. Кніга прафесара філалогіі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа прысвечана жыццю і творчасці Кандрата Крапівы. Форум » Помощь по близкому поручению » Для целых классов » сочинение по созданию К. Дистервег Совершенствование качества обучения и воспитания в средней школе напрямую зависит от уровня подготовки педагогов.

Next

Літаратурны аналіз камедыі Кандрата Крапівы смяецца

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Атраховіч Кандрат , нарадзіўся 05. Але такога, відаць, не бывае ці бывае вельмі рэдка. Левановіч умее выслухаць чалавека, паверыць яму і дапамагчы калі трэба. Выкарыстоуваючы у байках прыказкi, Крапiва у першую чаргу звяртае увагу на мараль. Даверлівы Чарнавус, чалавек высокай год-насці, не разумее, чаму гэта з Масквы не прый-шоў водзыў на яго працу, чаму выдавецтва ад-маўляецца друкаваць яго кнігу, а над дачкой навісла пагроза выключэння з інстытута.

Next

Кандрат Крапіва. Матэрыялы аб жыцці і дзейнасці

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Гарачае заступніцтва Веры за вучонага Гарлахвацкі тлумачыць тым, што яна жыве з Чарнавусам. Сначала кажется очень удивительным, почему Ярош - бывший подпольщик, который не принял книгу Гукана - не хочет ворошить прошлое. Палахлівага -- прыпужае, а з даверлівымі -- прыкідваецца шчырым сябрам. Тлумачыць калегам, якія іранізуюць над яго страхам, што ў Варонежы, дзе сапраўды ў гады грамадзянскай вайны ён працаваў, быў з такім прозвішчам дзянікінскі палкоўнік, вельмі падобны на Тулягу. Кандрат Крапіва — знакаміты беларускі паэт, празаік, драматург, навуковец. I тут жа дзеліцца навіной з цёцяй Кацяй, што Чарнавусам зацікавіліся адпаведныя органы. Пісьменнік выступіў у 1922 годзе ў жанры сатырычнай паэзіі, а некалькі пазней і ў прозе, з сярэдзіны 30-х гадоў стала працуе ў галіне драматургіі.

Next

>>> Сэрца на далони краткое содержание по главам

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Каб здзейсніць свой план, дырэктар развівае актыўную дзейнасць: збірае плёткі, хлусню, карыстаецца дапамогай паклёпніка і падхалі-ма Зёлкіна, палахлівасцю Тулягі і даверлівас-цю Чарнавуса. Самы сочны тип камедыи Хто смяецца апошним. Байкапiсец шырока карыстаецца характэрнымi для народнай мовы зваротамi. Уваходзіць Гарлахвацкі і пытаецца, як рухаецца праца. Славянской маленькае залаценькае усе поле асвециць маштабнасць сатырычных вобразау гарлахвацкага и зелкина актуальнасць праблем узнятых. В период между обучением на курсах необходимо заниматься самообразованием, которое расширяет и углубляет знания, полученные на курсах, способствует осмыслению опыта на более высоком теоретическом уровне. Ён увесь час адчувае іх мараль-ную падтрымку.

Next

Маштабнасць Сатырычных Вобразау Гарлахвацкага И Зёлкина Сачыненне

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Камедыя Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім» хаця і была напісана ў тысяча дзевяцьсот трыццаць дзевятым годзе, але яе можна назваць сучаснай. Пачуўшы жончын лямант, Гарлахвацкі праз акно вылазіць на вуліцу, а Тулягу прымушае залезці ў пакой і быць там. Нічыпар кідае костку праз фортку сабаку са словамі: «На табе тваё дабро назад. Беларуская літаратура багата на таленавітыя творчыя асобы, але нават і сярод іх індывідуальнасць Кандрата Крапівы вылучаецца велічна, непаўторна, ярка. Нічыпар кліча Цюліка і выкідае праз фортку костку. Октябрь Ноябрь Апрель Декабрь Март Февраль Март Ноябрь Апрель — май 3 Оценочный этап. Патрэбны «мудрамеры», якія беспамылкова вызначалі б інтэлектуальны ўзровень кожнага, хто прагне «вялікага хамута».

Next

Хто смяецца апошнім. Сборник рефератов по литературе

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Бюракраты павялічылі і без таго непамерна раздутыя штаты і адкрываюць ужо «інстытут мудраметрыі», заручыўшыся тым, што мудрамер у іх ужо ёсць. Образовать человека — значит помочь ему стать субъектом культуры, научить жизнетворчеству, что предполагает вовлеченность в этот прцесс самого ребенка. Обучение на курсах один раз в пять лет ; самообразование; участие в методической работе школы, города, района. Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения. Замест таго, каб займацца навукай, вычоныя вымушаны былi даказваць, што яны сумленныя людзi. Гэта двурушнiк, дымагог, авантурыст, самазванец у навуцы, якi iмкнецца выкарастаць службовае становiшча у сваiх шкодных мэтах. Цёця Каця і Нічыпар гавораць пра новага дырэктара інстытута.

Next

Хто смяецца апошнім. Сборник рефератов по литературе

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Зло «хітра маскіравацца вучыцца спрытна штодня». Камедыя «Хто смяецца апошнім» напісана з вялі-кім сатырычным майстэрствам. Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою, I не раўнуйся ты са мною. Готовясь к уроку, выступлению, родительскому собранию, классному часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др. У рэшце рэшт усе ўбачылі, што за чалавек Гарлахвацкі, які ён невук.

Next

Маштабнасць Сатырычных Вобразау Гарлахвацкага И Зёлкина Сачыненне

сочинение на тему зброяй сатыры зброяй прауды

Гарлахвацкі характарызуе выступленне Чарнавуса, як варожую дзейнасць. Так жа сёння вас, а заўтра мяне могуць ашальмаваць і вывесці са строю». Кадыровой Людмилы Николаевны на 2017-2022 учебный год. Сатирик Кондрат Крапива, лауреат Государственных премий, удостоен почетного звания Народного писателя Белоруссии, и это является ярким свидетельством того, как высоко ценит и любит наш народ меткое, остроумное и гневное сатирическое слово. Кандрат Крапіва строга захоўвае абавязковы закон, каб персанажы байкі паводзілі сябе натуральна, каб яны нічога не рабілі такога, чаго з імі не здараецца ў жыцці. Вобразам Юліі пісьменнік даводзіць, што для таго, каб дабро смяялася апошнім, недастаткова толькі высакародных намераў, адвагі і гатоўнасці рызыкаваць у імя перамогі над злом. Ён быў, кажа байкапісец, «з сабаку, можа, так, мо, з добрае шчаня».

Next