logo

Ахмет яссауи диуани хикмет на русском. Ходжа Ахмет Яссауи

Ахмет яссауи диуани хикмет на русском Rating: 9,7/10 1443 reviews

Диуани хикмет

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Көне Түркістан топырағында 81 хандар мен билер, батырлардың сүйегі жерленген. Его последователем стал сын Арыстанбабы Мансдо. Екі ұстазы болған:Арыстан баб және Қожа Иусуф Хамадани. Духовная культура Казахстана в 6 — начале 13 вв. Дәлірек айтқанда, өз ұстазы Қожа Ахмет Ясауи көзқарасын ұстанып, оны ілгері дамытқаны ақиқат.

Next

Дарын Мубаров

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Сабақтың көрнекілігі: оқулық, хикметтер, суреттер, слайдтар, Сабақтың әдісі: баяндау, түсіндіру, талдау, салыстыру, мәнерлеп оқу, ой қорыту. Сам Ходжа Ахмет Яссауи, создатель громкого « зикра пилы», неоднократно упоминает о необходимости сокрытия истинной веры и ее словесного выражения. Түйе тез жүріп Хорасанның түстігіндегі бір жерге келгенде, Хакім Атаның қанша әрекетіне қарамай, табандап бақырып тұрып қалады. Попробуй судьбу обездоленных и несчастных, учись у них. Біз базамызды одан әрі толықтырамыз.

Next

Реферат Кожа Ахмет Яссауи Бесплатно Рефераты

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

В ряде случаев из контекста хикматов сле­дует, что закирами обозначаются и все прочие участники зикра. Поэтика и пути развития лирических жанров 20. Ақынның айтуынша, әрбір адам рухани тұрғыдан кемелденген дәрежеге жетуі үшін Алланы толық танып-білуі тиіс. Согласно учению Яссави эти 40 макамов включают в себя 4 ступени - ша­риат, тарикат, хакикат, магрифат, каждый из кото­рых имел свои макамы, стоянки, соответственно состоящий из 10 каждый по отдельности. Ендігі кезекте хикметтерінен үзінділер оқып, негізгі ойын анықтап, поэтикалық, салыстырмалы талдау жасап көрейік.

Next

Ходжа Ахмет Яссауи

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Осы аласапыран кезде иасауийа шайхтары халықтың қырылып кетпеуі үшін әрекет жасады. В условиях Казахстана середины 19 века, когда не было общественных сил, способных осуществить коренное преобразование политической системы общества и освободить народ от вековых пут феодальной эксплуатации, стремление просветителей добиться облегчения участи масс с помощью более развитой Росси и было исторически оправдано. Үлкен-кіші адамнан ибалық әдет кетті, Қыз-бозбала жастардан әдеп кетті, Мінез-құлықты бұзатын әлек жетті, Бұл не деген замана болды достар. Он реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав возможность. Ғұлама кітаптарының түпнұсқасы сақталмаған, көшірме нұсқаларының жазылу мерзімі 15 ғасырға жатады. «Өзіңді танығаның-хақты танығаның»-дейді ұлы бабамыз Қожа Ахмет Йасауи.

Next

Қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы: Ахмет Йасауи «Диуани хикмет» кітабы.

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Научные труды на казахском и русском языках. Оны әлемнің сезігінші кереметі деп тегіннен тегін атамаған. В культурно- языковом отношении Юсуф Баласугуни — общий предок тюркоязычных народов. Роль воды в передаче инфекционных заболеваний 3. Кейбіреулері оның түйесін алмакшы да болып бейбастық жасайды. Согласно народным преданиям и письменным источникам «Рисолаи Сарем-Исфижоб» и книга Куприлозада , Арыстан-Баб через 400 лет стал наставником Ходжи Ахмеда Ясави и действительно передал ему. Суреттеу әдісі негізінен оқиғалы хикметтерде қолданылады.

Next

Қожа Ахмет Яссауи слайд

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Үшінші тілек тілеңіз, Үшкілсіз көйлек кимеске, Төртінші тілек тілеңіз, Төрде төсек тартып жатпасқа. Сондықтан да Қожа Ахмет Яссауи «Қай жерде ғарип көрсең һем дем болғыл» дейді. Демек, осы төрт асудың қырық мақамын игерген пенде ғана «жабарут» адам мен табиғат арасындағы үйлесімділік , «мәләкут» өмірдің мәнмағынасына қанық болу , «лахут» бұл жалғаннан безіп, о дүниенің рухани әлемін меңгеру , «насут» жоғарыда аталған үш өлшемнің басын қосып тұрған күш деп аталатын рухани дүниенің сырын пайымдауға мүмкіндік алады. Алғашқы дәруіштер бір-біріне достық сеніммен анттасқан топтар құрып, өздерін суфилерміз деп атаған. Ал, нәпсіқұмарлық, менмендік, өркөкіректік — адамды адамшылықтан кетіретін қасиеттер.

Next

Диван

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Қожа Ахмет Йасауи хикметтерінің жазылу тарихын, поэтикасын, сопылық- философиялық идеясын, қоғамдық-әлеуметтік мән-мағынасын, ислам дінін таратудағы рөлін М. Копий очень много, в основном они хранятся в Стамбуле, Коканде, Ташкенте, Москве, Алматы. Халық арасында Хәкім Ата деген атпен белгілі. Ғарип адамды кемелдік мәртебесіне жеткізіп, пайғамбардың қоғамдағы өкілі, ізбасары ретінде бағалайды қ. Пәнаралық байланыс: тіл, тарих, география.

Next

Ахмет Яссауи Реферат

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Ұлықтекті ұлы Өситенамасындай «Диуани хикмет» турасында түркістандық ғұлама: Ескерткіш қалдырдым мен ежеттіге, Қастерлеп, аруағымнан медет тіле,- депті. Ақын өз Хикметтер авторының тұрақты адресаты — дидар талап мүридтер, алқа Йасауи сомдаған образдар объект-кейіпкер ретінде көрініс беріп отырса, хикметтердегі Қорыта келгенде, түркі сопылық поэзиясының тұңғыш толымды туындысы «Диуани Қорытынды Ұлттың азаматтық тарихымен егіз өрілген әдебиет тарихы — ел Қожа Ахмет Йасауи шығармашылығы — түркі халықтарының әдебиет тарихындағы Сопы ақын дүниеге келген топырақта — Қазақстан жерінде жасалып «Диуани хикметті» өзіне дейін дүниеге келген түркі жазба әдебиетіне Йасауи поэзиясының бүкіл болмыс-бітімінен автордың өзі сусындап өскен байырғы Буындық өлшемге негізделген түркі өлең жүйесі туралы сөз етілгенде «Диуани хикметте» метрикалық өлең жүйесіне тән аруз қалыптары да Йасауи ақын қолданған көркемдік құралдары оның болмысты бейнелі түрде Қорыта келгенде түркі халықтарының әдебиет тарихында айрықша шығармашылығымен өшпес Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 1. В устном народном творчестве его. Бейнелеу құралдарының ішіндегі ең белсенді қолданылатыны, қарапайым көркемдігімен Йасауи қолданысында теңеулердің бірнеше сөзден құралған күрделі түрлері де «Теңеу де өзге көріктеу амалдары сияқты түркі поэзиясында өте Өз ойын түсінікті де көрікті жеткізе алған Иасауи «көрікті Ақын түркі ауыз әдебиетінің сүрленген көркем тілін қолданысқа салуда Иасауи өзінің философиялық ойларын не сопылық оқуын бейнелеуде күрделіліктен Үмметпін деп қылмасаң, өлген жақсы, Қара жердің қарнын жарып кірген жақсы. Это - крупнейший город средневековья Шымкент, где находится «Святое место» в Сайрамском районе и «Арыстанбаб» - место преклонения перед святыми, в древнем городе Туркестане находиться знаменитый мавзолей Хаджи Ахмета Ясави. Жауабы:Йасауи жер астында отырып,соңғы он жылында «Хикметтер»атты кітабын жазған. Если до Яссауи тюркские народы молились Тенгри, после него - стали верить в Аллаха.

Next

Ахмет Яссауи хикметтері 8 класс

ахмет яссауи диуани хикмет на русском

Ғалымның «Ақырзаман», «Бибі Мәриям» кітаптары діни мектептерде оқулық ретінде пайдаланылған. Сопылық түсінік бойынша, шариғатсыз тариқат, тариқатсыз мағрифат, мағрифатсыз хақиқат болуы мүмкін емес. Для ордена яссавийа зикр имел очень важ­ное значение, последователи Яссави превратили зикр в символ, в главную характеристику своего братства. О т Ходжа Юсуфа Хамадани ведут свое происхождение две линии - персид­ская, к Абу ал-Халик ал-Гиждувани и тюркская, к Ахмету Яссауи, ставшему прародителем всех тюркских суфиев. Осылайша Хакім атаның атағы елге кең тарап кетеді. Кіші мешіт — бейне меруерт тастан ойылғандай және жарық саңылаулары бар биік барабанда орнатылған ерекше күмбезбен қапталған, крест тәрізді бөлме.


Next