logo

Дыктант па беларускай мове валошка. Дыктанты па беларускай мове: просты ўскладнены сказ (Контрольные, тесты, экзамены)

Дыктант па беларускай мове валошка Rating: 6,8/10 467 reviews

Кантрольны дыктант. 2 паўгодзе

дыктант па беларускай мове валошка

Запіс аб правядзенні пэўнага віду работы ў журнале робіцца разам з запісам тэмы ўрока, калі гэты від работы займае значную частку часу ўрока, і афармляецца наступным чынам: Правапіс -н-, -нн- у прыметніках. Сцены са спілаваных дошак выгароджвалі ў хаце кухню і шырокую бакоўку. Конкурс на лепшага чытальніка вершаў пра беларускую мову. Па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» вучням неабходна мець 2 сшыткі ў лінейку для выканання навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ, а па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» — 1 сшытак для навучальных работ і 1 сшытак для кантрольных работ ІХ — ХІ класы. Я зняў з бярозавага сучка драўляны коўшык, зачарпнуў вады і, напіўшыся, адразу адчуў незвычайную бадзёрасць.

Next

Кантрольныя дыктанты

дыктант па беларускай мове валошка

З даўніх часоў да нас дайшлі рэшткі тканін з ільну, пянькі, шоўку, а таксама галаўных убораў, абутку. У любую пару года: вясной і ў студзеньскім срэбры, у барвах восені і ў дні ліпеньскай квецені - наш горад аднолькава светлы, прыгожы і натхнёны. Падкрэсліванні членаў сказа, выдзяленні марфем у слове, схемы, табліцы выконваюцца акуратна алоўкам або ручкай, пры неабходнасці — з прымяненнем лінейкі. Гераіня шукае сваю віну ў тым, што сын стаў эгаістам, стаў цурацца ўсяго роднага, сваёй вёскі, мовы і ўрэшце старой маці. Ён даў сабе слова не ўступаць яе нікому. Валасы і бровы былі з лёну, пакулля ці аўчыны.

Next

дыктант па беларускай мове 9 клас дзяцінства з адказамі

дыктант па беларускай мове валошка

У кусце ён убачыў гняздо з птушанятамі. Наша задача—паказаць усю прыгажосць і непаўторнасць нашай мовы, мовы К. Без яго Андрэй проста не ўяўляў свайго жыцця: лес акружаў вёску, у якой ён, Андрэй, нарадзіўся, з усіх бакоў. У ціхай, прагрэтай сонцам вадзе плаваюць залацістыя карасі. Вечарамі, ціхімі і празрыстымі, гаркава патыхае лістотай.

Next

Дыктант Про Восень По Беларуску Бесплатно

дыктант па беларускай мове валошка

Перад ім як бы ў сне праходзіць усё жыццё вайна, праца ў вёсцы, каханне. Але больш за ўсё Міколка любіў вялікі дзедаў лес. У лагчынах было бела ад кураслепу. Бегла туды, дзе чакаў спакутаваны Мінск. Адвячоркам, каб ніхто не сурочыў, у месячную поўню, каб было поўнае шчасце, ішлі да дзяўчыны. Спачатку лёгкая чырвань зайграе ў верхавінах далёкага бору, затым сонечныя зайчыкі лягуць на спакойныя хвалі ракі.

Next

Кантрольны дыктант. 2 паўгодзе

дыктант па беларускай мове валошка

Дзед з Васільком майстравалі шпакоўні. Дождж патрэбен быў кожнаму стварэнню, але вецер мог узлавацца і нарабіць шмат бяды. Ганка пры новай хаце з забітымі вокнамі таксама не было. Гэта своеасаблівы вобраз, які выражае пачуцці герояў, узмацняе драматызм і напал апісваемых сітуацый. Пры афармленні старонак журнала, якія адведзены для запісу факультатыўных заняткаў, указваецца назва факультатыўных заняткаў з маленькай літары, без двукосся , а не вучэбнага прадмета.

Next

пераказ па беларускай мове вавёрка / Блог им. usagyp / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

дыктант па беларускай мове валошка

Сонца стаяла за Дняпром, над лесам. Дзівоснае і чароўнае, яно захоўвае ў сабе многа таямнічага, нязведанага, асабліва ў ціхі вячэрні час, калі ў сасновым бары, нібы па ўказцы дырыжора - барадатага дуба, што расце недалёка ад берага, - узнікае цудоўная мелодыя салаўінага канцэрта. Ніякімі дэкрэтамі і законамі, , не абмежаваць прыроду ад знішчэння, калі кожны з нас не ўсвядоміць простай ісціны. У кожнага народа павінна быць свая мова. Не змаглі, значыць, бацькі прылучыць уласных дзяцей да раднай зямелькі, навучыць іх любіць яе так, як любілі яе самі.

Next

пераказ па беларускай мове вавёрка / Блог им. usagyp / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

дыктант па беларускай мове валошка

Яна ўсё павялічвалася, і неўзабаве рака схавалася ў тумане, што слаўся, як дым, на Нёман, на луг. Паўторым на ўроку яшчэ раз беглыя галосныя. Ён ніколі не бывае сумным, аднастайным, закрытым для дапытлівага позірку. Па-першае, мы маем сведчанне летапісца, што ў горадзе княжыў Тур, ад яго мясцовыя жыхары пачалі называцца тураўцамі. У яго былі моцныя нервы і ўмелыя рукі. Тады Багушэвіч падняўся са свайго месца адваката і сеў побач з падсудным. Яны вельмі хутка размнажаліся, але і век мелі кароткі.

Next

пераказ па беларускай мове вавёрка / Блог им. usagyp / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

дыктант па беларускай мове валошка

Тамашэвич 2013 года издавался в двух разных вариантах. Улетку горад, напэўна, малахітавы пасля дажджу і смарагдавы ў сонечных промнях. Лейцаў з рук не выпускай, яздок! Па-даросламу дзіцячы маляўнічы дапаможнік па беларускай мове, дзе моўныя тонкасці тлумачацца на забаўных. Я слаўлю мову, Што яднання дар Дала і акадэміку, і цеслю. «Можа, гэта першая рэпетыцыя зімовай казкі? Сёння яна нікім не забараняецца, але , на жаль, тыя часы зрабілі сваю справу, і сучасная моладзь амаль не ведае сваю мову. За імі пачыналіся маладыя баравіны, перамешныя са старым лесам. Решебник к учебнику белорусский язык, 9 класс «Беларуская мова» Н.

Next

Самая мілагучная, самая трапная, самая

дыктант па беларускай мове валошка

Прасцягі, на якіх упарта выбівалася ўгару зялёная моладзь. Некаторыя зоркі аб'ядноўваюцца ў групы, якія можна акрэс-ліць уяўнымі лініямі. Яны то зладжана, нібы пад палачку дырыжора, выводзілі свае звонкія, густыя трэлі, то раптам заліваліся паасобку, паказваючы свой спрыт, сваю здольнасць і, магчыма, яшчэ нешта большае. Вопратку для лялек шылі з тканіны. Василий Исаакович Талаш, Дед Талаш белор. Выяўленне глыбіні ведаў па тэме.

Next